Serdecznie witomy na naszyj małyj internetowyj sztacyji radiowyj "Radio Familok".

Radio je prowadzone yno przez dwoch ludzi, kierzy na to poswiyncajom swoj wolny czas i piniondze. Nowe taryfy i warunki dlo praw autorskich ze strony GEMA i GVL zmusiyły nos do tymczasowego zawieszynio nadawanio. Nie dojś, że nowe koszta przekroczyłyby nasze mozliwości finansowe, to tyż powody osobiste/czasowe nie pozwalajom nom aktualnie na dalszo dzialalność. Doświadczynie pokozalo tyż, ze gotowość słuchaczy do wsparcio i współpracy interaktywnej ni ma za bardzo imponujonco.

Dalszym faktym je, że bylimy wlaściwie piyrszym ślonskim radiym internetowym (jak to nikierzi ocyniali - o dojś ambitnym programie - co wymagało tym bardzi wiyncy czasu do przigotowanio audycji) i nadowalimy kiedyś sami, a terozki je już dojś wielko komercyjno konkuryncjo.

Momy plany na reaktywacjo Radia Familok w możno troszka inkszej formie, ale co z tego wyniknie to na razie yno Cubinki wiedzom. Jak by kiery mioł zainteresowani we współpracy redakcyjnej i byłby gotowy n.p. napisać nom roz na 1-2 tydnie jaki krotki ciekawy tekst (1-2min) to niech sie do nos zgłosi.

Aktualnie na naszych stronach znojdziecie nadal nasze forum, kaj mogecie stawiać dalsze pytania. Poza tym mogecie sie zameldować na abonamynt, przez kiery mogecie dostać automatycznie od nos wiadomość, jak we Familoku bydzie sie co nowego dzioło.


© 2003-2009 Jakob & Chris Lepiarczyk. All rights reserved.