Kontakt

Jak mocie jaki pytania abo uwagi, to napiszcie do nos. Czekomy na Wasze ymile:
 
           Ubile <ubile@radio-familok.net>
 
           LeChris <lechris@radio-familok.net>

Mogecie tyż do nas zadzwonić. Tom drogom mogecie pozdrowić Waszych znajomych abo zostawić nom inksze wiadomości, kiere my mogymy w progarmie nadać.
Nasza skrzinka głosowo (w Niymcach) mo numer:

           +49 (0) 721 151 28 55 88

W odpowiednio zapowiydzianych audycjach mogecie tyż zadzwonić na żywo i za darmo do studia przez program telefoniczny Skype (www.skype.com). Nasza nazwa użytkownika je:

           radio-familok


Impressum

Radio Familok prowadzone je przez:

Jakob Lepiarczyk & Chris Lepiarczyk
Franz-von-Assisi-Platz 17
D-85757 Karlsfeld

  My som członkiym w
     Deutscher Internet-Radio Verbund e.V.

  Nadowomy przez
     onlinestreams.de